Terms and conditions of use

เงื่อนไขข้อตกลงและ นโยบายการรับเปลี่ยนคืนสินค้า

บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วันทำการ หลังจากการซื้อ ตามกรณีดังต่อไปนี้
1. สินค้าชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ โดยความเสียหายต้องพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากกระบวนการผลิตสินค้าและการขนส่ง
2. บริษัทฯจะรับเปลี่ยนสินค้าหลังจากลูกค้ารับสินค้าแล้วภายใน 7วันทำการ หากเกินจากวันดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการขอเปลี่ยนและคืนสินค้า จากการซื้อผิดรุ่นหรือไม่พอใจในตัวสินค้า
4. สินค้าที่อยู่ภายใต้ระยะเวลารับประกันหากชำรุด กรุณาติดต่อเจ้าของผลิตภัณท์ ตามเอกสารใบรับประกัน และหากถ้าเกิดการชำรุดเสียหายตั้งแต่ รับสินค้ามา กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีที่พบ
โดยสินค้าต้องไม่เสียหายจากการใช้งาน และมีกล่องสินค้าใบรับประกัน เอกสารในชุดใบรับประกัน คู่มือ พร้อมอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนอยู่ครบ
ทางบริษัทฯจะตรวจสอบเพื่อเปลี่ยนสินค้าใหม่หรือซ่อมแซมตามเงื่อนไขการประกันของสินค้านั้นๆให้แก่ลูกค้า
5. บริษัทฯ จะไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าหากเกิดสภาพผิดปกติ เช่น เกิดรอยขีดเขียนเปรอะเปื้อนที่ไม่อาจลบได้ หรือรอยขีดข่วน ถลอก แตกหัก บิ่น ร้าว ยุบ
กล่องบรรจุภัณฑ์เสียหาย อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ติดมาด้วยสูญหาย
6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯกำหนดเท่านั้น
7. ทางผู้ซื้อเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าเพื่อเคลมสินหรือเปลี่ยนสินค้าในระยะเวลารับประกัน ในกรณีส่งผ่านขนส่งหรือไปรษณีย์


Follow us on Facebook